15.09.2012 - 23:35
Okunma (4105)
Yorum (3)
Paylaş

Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ

SitemizdeAtmaneki aşireti ileri gelenleri ile röportajlar yayınlamaya çalışacağım. Yapacağımız röportajlarla aşiretimiz ileri gelenlerinin ağzından kendilerini birince elden tanıma fırsatı bulurken, aynı zamanda, tarihsel bakış, adet, gelenek-görenek, coğraffik yer adları, töre ve diğer kültürel özelliklerini de öğrenmiş olacağız. Bunun yanında örgütlenme çabalarımıza da yoğunluk ve seviye kazandırmış olacağımızı düşünerek davranmış olacağız.Bu köşenin ilk konuğu Baki Bakış Beyefedi, Aşiretimizin Siirt ve Bitlis illerinin Yönetim Merkezi olan Kasrik  Köyü’ndendir şu an İstanbul'da yaşamakla birlikte Kasrik ile hiçbir ilişkisini kesmemiş olup ,belli zamanlarda Aşiretinin içinde de yaşayan.Lider Hasan Açık Beyefendi’den sonraki önde gelen  liderler arasındadır

Aşiretinin bütün aktivitelerinde, kendisine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getiren bir şahsiyet olarak izlenim aldım.


Röportaj  sırasında, her anda değerli insan, sevgili kardeşim Sn.Aydın Güçlü Atmanoğlu yanımda idi.- Sn. Baki Bakış Beyefendi ,hoş geldiniz ve şeref verdiniz.-Hoşbulduk. O şeref size, Aşiretimize ve sitemize aittir.


Sn. Bakış, günümüzde, doğal bir sonuç olarak,Türkiye'deki tüm aşiretler tüm aktivitelerden uzak oldukları halde,Atmaneki Aşireti'nde çok canlı bir haber portalı,form, ve facebook'ta çok canlı paylaşım ve sıcak yorumlar ve en önemlisi Malatya'dan başlayarak Ağrı'da Sn Fesih Amcamızın özel gayretleri ile doruklaşan büyük toplantılarla ve de devam edileceği de kesin olan büyük toplantılarla çok büyük canlılık gösteren aktivitelerin sizce sebebi nedir?-Atmaneki Aşireti, çok eskilerden beri farklılık içerir. Yani diğer aşiretlerden farklı bir iç dinamizm ve yapıya sahiptir. Bu sebepten diğer aşiretlerle kıyaslanamaz.-Nedir bu iç dinamizm ve farklı olan yapı . Biraz açar mısınız?-Aşiretimizin örgütlenmesinde Demokratik esaslar geçerlidir. Size en yakın tarihimizden bir örnekle bu sorunuza cevap vereyim.

-Geçen yıl Xéyreddin Axa'nın vefatından sonra , Aşiretimize lider seçmek için yaklaşık 1000 kişi toplandık. ve Konseyimizle ve de Rusıpilerimizle gelenek göreneklerimiz dahilinde Aşiretimiz liderliğine Sn. Hasan Açık Beyefendi seçtik Yapılan seçim, Rusıpilerimiz ve Konseyimizce ince elenip sık dokunarak ve en isabetli sonuca ulaşılarak karar verilir ve verilmiştir. Ve Onaylanarak yürürlüğe girmiştir .Yani bizde Onay alınır.

-Başka aşiretler gibi otomasyonla lider olunmaz. Onay ile lider olunur. Onay ile olunan liderlik güçlüdür. Çünkü liderin arkasında Rusıpiler ve Konsey vardır.
Ayrıca yukarıda bahsettiğim iç işleyişi açacak olursam;

 


1-hakkı haklama , yani adaletli davranış, Aşiret içinde ve bulunduğu tüm bölgede Aşiretten olmayan ama gönül bağı olan herkese eşit davranışta bulunma2-Aşiret bireylerine saygı
.

3- Hakem olarak girdiği tüm davlarda sorunu mutlaka Adaletli bir şekilde çözme ve hak yolunda asla geri adım atmamak

4-Sorun Çözme mercii ve diğer Aşiretler arasında’da Hakem Kabul edilme özelliği5-Bir çocuk dahi bir sorunum var dediğinde ciddiye alma ve sorun ile ilgilenme6-Sorun ertelememe. Yani yirmi dört saat aşiretinin hizmetinde olma.


7-Aşiretinin siyasi görüşüne ve rey hakkına asla müdahil olmama.8-Dinsel cemaat yada tarikat, yani dinsel inançlarında asla müdahil olmama. Bunun örneği Aşiretimizde gayet canlı olarak yaşam alanında vardır.9-Barışık yaşama ve yaşatma esası.10-Aşiret bireylerini koruma ve aşiret içi ve dışı saldırılara karşı (haksızlıklara) hukuki yakındalıkYukarıda maddeler sıraladığım esaslar aşiretimiz insanının birbirini sevmesi, kucaklaşması, birliktelikler oluşturması için yeterli sebeplerdir sanırım.
-Sn. Bakış Beyefendi, liderinizin etki alanı sadece kendi çevre köy,ilçe yada illeri olsa gerek. Ancak Atmaneki Aşireti 32 ilde aşiret bireylerinin yaşadığı koca bir alan.. Sizce diğer bölgelerde yaşayan Atmanekililerde mi aynı sistem geçerli?- Atmanekiler arasında tabi ki nerede yaşarlarsa yaşasınlar bu sistemin geçerli olması lazım. Ve yaptığımız araştırmalarda da bunu izledik. Çünkü nerede yaşarsak yaşayalım. Kök ve kuruluşumuz bir. Biz bir ağacın dallarıyız.Aynı gen ve kültürden yoğrulduk. Zamanında aynı coğrafyada beraber yaşadık. Ve asla asimile olmadık . Asimile olmayışımızda’da güçlü kültür ve içyapı dinamizmimizin etkisi egemen.-Ama Atmanekili mezhep farklılıkları da var.Örneğin siz Şafi Mezhebindensiniz ve belli bölgelerde de Alevi Atmanekililer var. Alevi Atmanekililere bakışınız nedir?-Kan değişmez. .Asla ayrı bakamayız. Hiçbir fark gözetmeyiz. Kaldı ki ben şahsen din, dil, ırk esaslı hiçbir ayırım yapmam . Bu durum benim yaşam felsefeme de terstir. Üstelik, Aleviler çok aydın insanlardır ve kendilerine de çok saygı duyuyorum.

-Sn. Bakış, kaç doğumlusunuz?-1958-Çocukluğunuz nasıl geçti?-Şımarık-Neden?-Ailenin tek erkek çocuğu olmak-Çocukluğunuzu çok etkileyen, acı yada tatlı anınız varsa dinlemek isteriz.-14 yaşımda babamı kaybettim. Babamı kaybettiğim gün, iki çok kuvvetli duygu yaşadım.-Sakıncası yoksa dinlemek isteriz.- Birincisi çok üzülmek. Hatta en büyük üzülmek. İkincisi şok eden bir sorumluluk duygusu ile irkilmek..-Sn. Bakış Atmaneki Aşireti İstişare Kurulu'nun aldığı kararlar ertesinde ,Tabandan gelen bir dinamizm ile bir yol haritası çizildi. Demokratik bir kitle örgütü hüvviyeti ile bölgesel toplantıların Festivalleşmek, Büyük İstanbul BULUŞMASI ve akabinde Atmanekili işadamlarımızı bir YEMEKTE Buluşturmak, bir Kültürevi binasına sahip olmak ve peyderpey Radyo veTV sahibi gibi hayaller gelişti ve dillendirildi. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi almak isterim.


-Hayal tasarım için çok gereklidir . Hayal kurmak ile hayalcilik ayrı şeylerdir. Tabanımızın bu hayalleri bizleri ancak mutlu eder ve sevindirir ve hatta motive eder.

Bir Atmanekili'ye büyük düşünmek yakışır. ancak dikkat etmekte yarar var. Önemli olan hayal denizinde boğulmamak. Hayallerin gerçekleşmesi için gerçek zeminler üzerinde hareket edilmeli. Bu vesile ile sizlerin aracılığı ile aşiretimize şu mesajı vermek istiyorum. Dernekleşmeden ve hatta bir üst dernek (Federasyonlaşma) oluşturmadan bu işlerin başlangıcı olmaz.

 

Önerim şu; ilk adımımız belli sayıdaki ve bu işe , yani aşiretine gönül vermiş işadamları ile bir toplantı yapılmalı. Bu toplantıya Liderimiz Sn. Hasan Açık Ağa'nın ve diğer illerde bulunan Saygın Liderlerimizin katılması tabiki çok daha ciddiyet arz eder. Ama böyle bir konuyu kendileri ile konuşmadım. Yapılacak toplantıda dernek kurma kararı çıkarsa, dernek kurulur. Ve böylece başlangıç yapılmış olur. Yol haritası ilan edilir. Ve çalışmalar ciddiyetle devam eder.-Yani federasyonlaşmak mı istiyorsunuz ?-O bir sonraki adım. .Hem federasyonlaşma neden olmasınki? Biz Atmanekiliyiz Bize Büyük Düşünmek Büyük İşler yapmak Yakışır ve bu nedenden dolayı Federasyonlaşma ileri aşamada tabi ki şart olmalı..-Tarihi sürece dönüp bakarsak kaç kaç aşiret lideri adı verebilirsiniz.-Tahmini 350 yıllık bir liderlik sürecini biliyorum . belki biraz daha fazlası da olabilir
.

Eskiden yeniye sıralayacak olursam , şu an hatırladığım kadarıyla;1-KOÇÉ 2- KOÇÉ’NİN OĞLU ŞERO 3- ŞERO’NUN OĞLU DAHO 4- DAHO’NUN OĞLU ELÉ 5- ELÉ’NIN OĞLU MAMÉ 6- MAMÉ’NIN OĞLU HACI SMAYİL, 7- HACI SMAYiL’İN OĞLU HACI MAMED 8- HACI MAMED’IN OĞLU HACI XÉREDDİN (MAMÉ ELÉ’NIN 3. KUŞAK TORUNU) 9- (MAMÉ ELÉ’NIN 4. KUŞAK TORUNU ) HACI XÉREDDİN’NİN OĞLU YENİ LİDER HASAN AÇIK’TIR... Daha ileri de gidebiliriz Koçé-Aşiretimizin Efsane ismi ve Sembollerinden Mamé Elé Etmaneki olayını sizden dinlemek isterim.-Mamé Elé Etmaneki olayı haksızlığa boyun eğmemenin olayıdır. Ve dolayısı ile Aşiretimizin öz kodlarını içerir. Aşiretimiz haksızlık asla yapmaz. Ama haksızlığa da asla boyun eğmez. Bu özellik varoluşumuzun bir olmazsa olmazıdır. Bizi tarihin karanlıklarından buraya kadar getiren özelliğimizdir . Bu özellik bizi korumuştur. Aşiretimizin ;kimsenin canında,malında,namusunda gözü olamaz. Buna mukabil bu konulardaki bize yönelimleride asla es geçemeyiz. Hakkımızı ararız ve alırız.

 

Olay bana geldiği kadarı ile şöyledir.Mamé Elé Etmaneki'nin amcası Elé yeğenini Mamé yi yanına çağırır ve derki; ''Oğlum bu sene kıt senedir. Aşiretin her konuda eksiği vardır. Aşiretimiz adetleri gereği her sene Kerven kalkar ve Kervan iner. Bakıyorumda bu sene yavaş davranıyorsun. Çabuk hazırlanıp kervan kaldırman aşiret yararınadır der. Ve bu telkin ile kervan hazırlanır ve yola çıkar. Reşkotan mıntıkasında ki Kira bışéri Kaniya Badareş'te (Batman ile İlçesi Beşiri arasındadır.)<kervan mola verir. O mıntıkadaki Reşkotan Aşiret Lideri Filité Quto'nun sözü geçerlidir. Filité Quto çok güzel olan bir Ermeni Gasparyan’nın kızı olan  ŞİRİN 'e aşıktır. Ama Şirin Filité Quto'yu sevmemektedir. Bu sebeptendir ki yedi senedir nişanlısı olmasına rağmen düğünü olmamıştır. Mamé Kaniya Badareş'te beriye (koyun sağmaya) gelen Şirin'den su ister. Şirin'de mamé’ye su verir. Bunu duyan filité Quto çok dehşet sinirlenir. ve kervan'ın dönüşünü bekler.

 

Kervan Diyarbakır'a varır. Yükünü satar . Alacaklarının tedarikini yaparken Mamé Elé bir Ermeni dükkanında çok güzel bir silah görür ( Dillere destan Tarihe geçen Tıvınga Bazın Belek) ve onu almak ister. Silah olağanüstü kalitelidir.Ama Ermeni lider ''O silah satılık değil, onu ancak Mamé Elé Etmaneki  satın alabilir ve kullanabilir der. Ve sonuçta onu tanıdıktan sonra silahı ona  satar. Adına da ''Bazınbelek'' denir. Dönüş yolları olan Kaniya Badareş'te tekrar mola verilir.

Bunu duyan Filié Quto adamları ile gelir ve haraç ister. Mamé Elé Etmaneki çatışma çıkmasın diye uğraşır.Filité Quto'yu ikna edemez.

 

Çaresiz ikili düello yöntemi seçilir.Mesafe tanzimi yapılır. Çatışma aracı tüfektir. Ve sonunda Mamé Elé Etmaneki Filité Quto'yu tek mermi ile öldürür. Ve büyük çatışma başlar. Birkaç gün sürer.Karşı taraf çok büyük kayıp verir. Sonuç karşı tarafta 300 den fazla ölü, Mamé Elé Etmaneki tarafıda toplam 17 ölü verir. Mamé Elé tarafının bu küçük kaybı vermesinde’de Yezidiler'in ve Reşkotanlı olmayan yanaşma köylerin yardımı ile gerçekleşir. Filité Quto'nun annesi Şemé'nin büyük çırpınışları ve hatta Osmanlı yönetiminden yardım dahi istemesi (altın karşılığı) hala dillerdedir.ve sonrasında yapılan büyük saldırıları kozluk ilçesi sınırlarında Kadim Dicle’ye kol olarak uzayan Pisyar suyunun kenarında Şex’lerin Mellelerin ve diğer Aşiretlerin kanaat önderleri tarafından ellerinde Kur’an ile çıkıp Allah rızası için yeter demeleri ile artık olayın son bulması

-Peki Mamé Elé'nin bu mücadelesinin aşirete kazancı nedir?

-Çeliğe su verilmiştir. Yani haksızlığa karşı direnme ruhu tazelenmiştir.

-O günden bu güne dillere destan , Özellikle dengbejlerin dillendirdiği ve 1970 lı yıllarda kasetler kayıtları yapılan ve değişik versiyonla tüm Avrupa ve dünyada da dillendirilen bu müzik türü için ne diyebiliriz? Ağıt mı? destan mı? Kılam mı? Arya mı? Diyeceğiz . Adını siz koyun bari..

-Destan, diyorum ben
.
-Hala bu müzik çok revaçta sebebi sizce nedir.?

-Halkın kabulüdur. Başka bir sebeb yok bence.

-Bu olay sizce kaç yıl önce oldu?

-Yaklaşık 180 yıl bir zaman dilimi tahmin ediyoruz.

-Atmaneki aşireti lideri Hasan AÇIK Beyefendiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?


-Liderimiz , Ağamız Sn. Hasan Açık Beyefendi gerçekten çok değerli ve özverili bir liderdir. Beyefendi'nin Aşiretimize liderliği ise bir şanstır. Yirmi dört saat telefonu açık olup, halkımıza hizmet vermektedir.

 

Yaptığı hizmet tek yönlü değildir.Her konuda yardımcıdır. Ve yorulmak nedir bilmeden, ayırım yapmadan,her yere koşmaktadır. Allah eksik etmesin.Sağ ve varolsun. Bizlerde elimizden geldiğince ve eksikliğimizi hissettiğinde daima yanında olmaktan şeref duyarız.

-Şimdi ''Menzil Şexleri'' olarak anılan Şexler Atmaneki Aşireti içinde , yani Kasrikt'e belli bir süre yaşamışlardır. O aileyi tanıyor musunuz?

-Tabi tanıyorum . Hatta iç içe büyüdük.

- Onlar İmam Hasan soyundan olup sereceleri tescilli sanırım.

-Evet . Dediğiniz gibidir.

-Şex'in Atmaneki Aşireti için yaptığı bir dua varmış. O duayı biliyor musunuz?

-Evet. Demiştir ki ''Dünya varoldukça Atmaneki Aşireti de  bölgede adaletleri ile hep var olsun...'' Ayrıca şunu da Liderimiz Hasan açık Beyefendi’nin dedesi olan, Olam Hacı Mamed Ağamıza demiştir. ''Sen bu dünyada benim ağamsın, öteki dünyada da ben senin ağan olayım''

- Sn. Baki Bakış Beyefendi zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
-Ben teşekkür ederim.


İZLENİMLERİM.
Sn.Aydın Güçlü Atmanoğlu ile telefon etmiştik ve randevu talebimiz Sn. Bakış Bakış Beyefendi tarafından kabul edilmiş bekliyorduk ki İkinci bir telefon alan Aydın Bey ''Baki Bey Amca nerede buluşacağız?'' sorusuna Baki Beyefendi ''Tabiki evimde ağırlayacağım sizleri'' demiş ve Bizleri o Atmanekili Misafirperverliği ve zarif düşüncesi ile bizzat kendisi aracı ile alarak veYuvasında bizi onore ettiği için çok duygulanmıştık.

 

Dört oğlu aşiret terbiyesi ile bizlere hizmet ettiler. Gerçekten kendimizi evimizde olma duygusunu yaşadık. O kültür yüce ve etkileyici bir kültür.. Tüm aileye sonsuz teşekkürler.


Röportaj
MEHMET ALİ ÇABUK

Keyword : Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ haberi , Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ oku , Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ konusu , Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ hakkında , Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ manşeti , Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ perde arkası , Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ olayı , Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ son dakika , Özel Röpörtaj : Baki BAKIŞ

yunus filiz
05.09.2013 - 17:48
Misafir

helal olsun be dayıcım harfi harfine okudum çok güzel olmuş devamını beklerim

adem atmani
22.09.2012 - 12:26
Misafir

Değerli Hocamız Mehmet Ali Çabuk ve Aydın Güçlü atmanoğlunun aşiretimiz için vermiş oldukları bu emekler hiç bir zaman unutulmayacaktır.Keşke bütün yörelerimizde bu röportajlar gerçekleşse ve videolu röportajlar yapılabilse emeği geçen herkese teşekkürleri mi sunuyorum..........

sebahattin savaş erisgin
16.09.2012 - 12:01
�ye

sagıdeğer hocamız önçelikle bu görüşme ve röpörtajdan dolayı sizleri tebrik ediyorum, aşiretimizin önde gelenlerinden sn. A.baki bakış beyefendilerle yapmış olduğunuz bu görüşme, umarım aşiretimizin örgütlenmesine önemli bir katkı sağlar, sayın Baki bakış beyefendilerininde nekadar yapıcı ve uzlaşmacı olduğunu birkez daha göstermişlerdir kendilerine en derin saygılarımı sunarım .


(Gvenlik in Max:750 Karakter)
Kalan Karakter Says